تگ Comment در html

تگ <!-- ... --> یا تگ Comment یا Html Commentبرای مخفی کردن قسمتی از کد در سند HTML استفاده می‌شود. البته باید به این نکته توجه کرد توضیحات و یا کدهایی که در سند Comment می‌شوند از طریق Developer Tools مرورگر بخش View Page Source برای همه قابل مشاهده است.

نحوه استفاده از تگ <!-- ... -->

می‌توان از تگ <!-- ... --> برای توضیح کد، و یا غیرفعال کردن بخشی از کد به صورت موقت استفاده کرد، همچنین وقتی در سند خود از Element های تو در تو استفاده می‌‌کنید می‌توانید از تگ <!-- ... --> به عنوان یک راهنما برای خاتمه هر تگ استفاده کنید.

<!--This is a comment. Comments are not displayed in the browser-->
<p>This is a paragraph.</p> 
<!--
<p>This is a paragraph.</p> 
-->
<p>This is a paragraph.</p> 
<!--p>This is a paragraph.</p--> 
<div class="hgw1">
  <div class="hgw2">
    <div class="hgw3">
      <p>This is a paragraph.</p>
    </div>
  </div><!--End of .hgw2-->
</div>

می‌توان از <!-- ... --> نظر برای «مخفی کردن» اسکریپت‌ها نیز استفاده کرد:

<script>
<!--
function displayMsg() {
 alert("Hello World!")
}
//-->
</script>

توجه: دو اسلش رو به جلو در انتهای خط // نماد Comment در جاوا اسکریپت است. این امر از اجرای تگ --> توسط جاوا اسکریپت جلوگیری می کند.

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ <!-- ... -->

تگ <!-- ... --> هیچ ویژگی استانداردی را پشتیبانی نمی کند.

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس