تگ hr در html

تگ <hr> در HTML مخفف horizontal rule است و برای تقسیم یا جدا کردن بخش‌هایی از سند html استفاده می شود. تگ hr یک تگ خالی است و نیازی به تگ پایانی ندارد.

نحوه استفاده از تگ <hr>

<hr> تگی بدون محتوا بوده و نیازی به بخش پایانی ( </hr> ) یا بسته شدن ندارد.

<h1>Heading Text</h1>
<p>Some Text in a Paragraph 1.</p>
<hr>
<p>Some Text in a Paragraph 2.</p>
<hr>
<p>Some Text in a Paragraph 3.</p> 

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <hr>

hr می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <hr> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <hr> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <hr>

اکثر مرورگرها تگ <hr> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

hr{
  display: block;
  margin: 0.5em auto;
  border-style: inset;
  border-width: 1px;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس