تگ dfn در html

تگ dfn مخفف definition است و اصطلاحی را مشخص می کند که قرار است در محتوا تعریف شود. محتوای تگ <dfn> به صورت مورد (italic) نمایش داده می‌شود.

نحوه استفاده از تگ <dfn>

اغلب تگ <dfn> با تگ <abbr> ترکیب می‌شود.

<p><dfn>HTML</dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p> 
<p><dfn title="HyperText Markup Language">HTML</dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p> 
<p><dfn><abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr></dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p> 

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <dfn>

تگ dfn می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <dfn> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <dfn> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <dfn>

اکثر مرورگرها تگ <dfn> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

dfn{
  display: inline;
  font-style: italic;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس