تگ i در html

تگ i یا italic بخشی از متن به صورت مورب نمایش می‌دهد. تگ <i> دارای اهمیت و ارزش سئو نبوده و صرفا جنبه ظاهری دارد.

نحوه استفاده از تگ <i>

با استفاده از تگ <i> می‌توانید بخشی از متن را به صورت مورب(کج) نمایش دهید.

<p>This is normal text - <i>and this is italic text</i>.</p>  

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <i>

تگ i می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <i> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <i> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <i>

اکثر مرورگرها تگ <i> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

i{
  display: inline;
  font-style: italic;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس