تگ em در html

تگ em یا emphasize برای تعریف یک متن تاکید شده استفاده می شود. تگ <em> بخشی از متن را به صورت مورب نشان می‌دهد و از لحاظ ظاهری کاملا مشابه تگ <i> است اما از ارزش بیشتری برخوردار است.

نحوه استفاده از تگ <em>

تگ <em> برای تعریف یک متن تاکیدی برای مثال “باید” به کار می‌رود.

<p>You <em>have</em> to hurry up!</p> 
<p>We <em>cannot</em> live like this.</p>

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <em>

تگ em می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <em> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <em> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <em>

اکثر مرورگرها تگ <em> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

em{
  display: inline;
  font-style: italic;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس