تگ pre در html

تگ pre یا preformatted برای تعریف یک متن از پیش تعریف شده استفاده می‌شود. تگ <pre> از تگ‌های block و تمام عرض بوده که تمامی فاصله‌ها و شکستگی‌های خط ( Break line ) بدون استفاده از تگ <br> را حفظ می‌کند درواقع متن همانطور که در فایل HTML نوشته شده است نمایش داده می‌شود.

نحوه استفاده از تگ <pre>

اغلب برای نمایش کدهای بلند و چند خطی از تگ <pre> و <code> باهم استفاده می‌شود تا فاصله‌‌ها و نظم کد حفظ شود. توجه داشته باشید در قطعه کد زیر تگ <code> برای تعریف کد استفاده شده و وظیفه <pre> در اینجا حفظ فاصله‌ها و ساختار کد است.

<pre>
<code>
function funcname($X){
	$x++;
	return x;
}
</code>
</pre> 

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <pre>

تگ pre می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <pre> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <pre> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <pre>

اکثر مرورگرها تگ <pre> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

pre{
  display: block;
  font-family: monospace;
  white-space: pre;
  margin: 1em 0;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس