تگ code در html

از تگ code برای تعریف یک قطعه کد استفاده می شود. محتوای تگ <code> به صورت پیش‌فرض با فونت monospace نمایش داده می شود.

نحوه استفاده از تگ <code>

فرض کنید قرار است راجع به پراپرتی یک کد CSS توضیح دهید، در این حالت پراپرتی را درون تگ <code> قرار می‌دهید. اغلب این تگ را با تگ <pre> نیز ترکیب می‌کنند.

<p>The CSS <code>background-color</code> property defines the background color of an element.</p>

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <code>

تگ code می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <code> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <code> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <code>

اکثر مرورگرها تگ <code> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

code{
  display: inline;
  font-family: monospace;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس