تگ blockquote در html

از تگ blockquote برای قرار دادن نقل قول‌های بلند که بعضا شامل یک یا چند پاراگراف می‌شوند استفاده می‌شود. زمانی که از تگ <blockquote> استفاده می‌کنید در یک حاشیه 40px ( margin ) در جهت RTL به سمت راست و در جهت LTR به سمت چپ بلوک اضافه می‌شود.

نحوه استفاده از تگ <blockquote>

اغلب برای نمایش منبع نقل در تگ <blockquote> از تگ <cite> در انتهای تگ استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که این تگ داخل تگ <p> قرار نمی‌گیرد، برای نقل قول‌های کوتاه داخل یک پاراگراف از تگ <q> استفاده کنید.

<blockquote>
  <p>Quote Paragraph.</p>
  <p>Quote Paragraph.</p>
  <p>Quote Paragraph.</p>
  <cite>Jack</cite>
</blockquote>

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <blockqoute>

تگ blockquote می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

cite

ویژگی cite صحب نقل را تعریف می‌کند، این مقدار می‌تواند یک شخص یا یک وب‌سایت باشد.

<blockquote cite="Jack">
  <p>Quote Paragraph.</p>
  <p>Quote Paragraph.</p>
  <p>Quote Paragraph.</p>
  <cite>Jack</cite>
</blockquote>

Global Attributes

تگ <blockquote> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <blockquote> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <blockquote>

اکثر مرورگرها تگ <blockquote> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

blockquote{
  display: block;
  margin: 1em 40px;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس