تگ ins در html

تگ ins مخفف insert بوده و متن درج شده در یک سند را تعریف می کند. اگر قصد دارید زیر بخشی از متن خود خط بکشید می‌توانید از تگ <ins> استفاده کنید.

نحوه استفاده از تگ <ins>

تگ ins از لحاظ ظاهری مشابه تگ <u> بوده و اغلب برای یک متن درج شده در سند کاربرد دارد.

<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>!</p> 

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <ins>

تگ ins می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

cite

ویژگی em در این تگ به صاحب اثر متن درج شده اشاره می‌کند.

<p>This is a text.
<ins cite="page.htm">This is an inserted text.</ins></p> 

datetime

ویژگی datetime در این تگ به تاریخ و زمان درج متن اشاره می‌کند.

<p>This is a text.
<ins datetime="2015-09-15T22:55:03Z">This is an inserted text.</ins></p> 

Global Attributes

تگ <ins> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <ins> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <ins>

اکثر مرورگرها تگ <ins> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

ins{
  display: inline;
  text-decoration: underline;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس