تگ del در html

تگ del یا delete متنی را تعریف می کند که از یک سند حذف شده است. برای متن‌هایی که تعریف آنها دیگر صحیح نیست باید از تگ <s> استفاده کنید.

نحوه استفاده از تگ <del>

ساختار ظاهری تگ <del> مشابه تگ <s> است و در هر دو تگ یک خط روی متن کشیده می‌شود، اما معنای متفاوتی دارند.

<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>!</p> 

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <del>

تگ del می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

cite

ویژگی cite در تگ <del> یک نقل از نویسنده مطلب بوده که دلیل حذف شدن متن را مشخص می‌کند.

 <p><del cite="page.htm">This text has been deleted</del></p>

datetime

ویژگی datetime زمان حذف شدن متن را مشخص می‌کند.

<p>
<del datetime="2015-11-15T22:55:03Z">This text has been deleted</del>
</p>  

Global Attributes

تگ <del> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <del> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <del>

اکثر مرورگرها تگ <del> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

del{
  display: inline;
  text-decoration: line-through;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس