تگ u در html

از تگ u یا Unarticulated برای نمایش متنی با سبک متفاوت از متن معمولی (زبان چینی) یا کلماتی که املایی ندارند استفاده می‌شود. تگ <u> از لحاظ ظاهری مشابه تگ <i> بوده اما از اهمیت کمتری برخوردار است. لازم به ذکر است این تگ در HTML4 به معنای Underline بوده که در HTML5 از لحاظ معنایی به بدون بیان Unarticulated Annotation تغییر یافته است.

نحوه استفاده از تگ <ins>

این تگ از لحاظ ظاهری مشابه تگ ins است و برای نمایش یک سبک متفاوت از متن معمول به کار گرفته می‌شود.

<p>This is some <u>mispeled</u> text.</p> 

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <u>

تگ u می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <u> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <u> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <u>

اکثر مرورگرها تگ <u> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

u{
  display: inline;
  text-decoration: underline;
}

همچنین ممکن است بر حسب نیاز بخواهید این تگ را به شکل زیر نمایش دهید.

u{
  display: inline;
  text-decoration: #f00 wavy underline;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس