تگ small در html

تگ small برای تعریف متنی با اندازه کوچکتر از متن معمول استفاده می‌شود، اغلب از تگ <small> برای نمایش کلمات کم اهمیت‌تر استفاده می‌شود.

نحوه استفاده از تگ <small>

در مثال زیر پاراگراف دوم با تگ <small> ترکیب شده است.

<p>This is some normal text.</p>
<p><small>This is some smaller text.</small></p>  

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <small>

تگ small می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <small> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <small> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <mark>

اکثر مرورگرها تگ <small> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

small{
  display: inline;
  font-size: smaller;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس