تگ time در html

تگ time یک زمان (ساعت) یا تاریخ خاص را تعریف می کند. اضافه شدن ویژگی datetime به این تگ برای مرورگرها و موتورهای جستجو کاربردی است.

نحوه استفاده از تگ <time>

در پاراگراف زیر ساعت‌ها با تگ <time> و بدون اضافه شدن ویژگی datetime تعریف شده‌اند.

<p>Open from <time>10:00</time> to <time>21:00</time> every weekday.</p>
 

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <time>

تگ time می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

datetime

ویژگی datetime برای ترجمه تاریخ ها به فرمتی خوانا برای مرورگرها و ربات‌ها بوده، که امکان ارائه نتایج بهتر موتور جستجو یا ویژگی های سفارشی مانند یادآوری را برای آنها فراهم می‌سازد.ساختار مقدار به شکل YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD است که هر کدام از موارد در لیست زیر توضیح داده شده است:

 • YYYY نشان دهنده سال ( 2023 )
 • MM نشان دهنده ماه ( 01 تا 12 )
 • DD نشان دهنده روز ( 01 تا 31 )
 • T جدا کننده بین تاریخ و زمان
 • hh ساعت ( 00 تا 23 )
 • mm دقیقه ( 00 تا 59 )
 • ss ثانیه ( 00 تا 59 )
 • TZD نشان دهنده منطقه زمانی، مقادیر
  • Z منطقه زمانی UTC (زمان هماهنگ جهانی)
  • +hh:mm منطقه زمانی شرقی، که از UTC hh ساعت و mm دقیقه بیشتر است
  • -hh:mm منطقه زمانی غربی، که از UTC hh ساعت و mm دقیقه کمتر است
<p>I have a date on <time datetime="2008-02-14 20:00">Valentines day</time>.</p>
<!-- Examples -->

Dates:
<time datetime="1914"> <!-- means the year 1914 -->
<time datetime="1914-12"> <!-- means December 1914 -->
<time datetime="1914-12-20"> <!-- means 20 December 1914 -->
<time datetime="12-20"> <!-- means 20 December any year -->
<time datetime="1914-W15"> <!-- means week 15 of year 1914 -->

Date and Times:
<time datetime="1914-12-20T08:00"> <!-- means 20 December 1914 at 8am -->
<time datetime="1914-12-20 08:00"> <!-- also means 20 December 1914 at 8am -->
<time datetime="1914-12-20 08:30:45"> <!-- with minutes and seconds -->
<time datetime="1914-12-20 08:30:45.687"> <!-- with minutes, seconds, and milliseconds -->

Times:
<time datetime="08:00"> <!-- means 8am -->
<time datetime="08:00-03:00"> <!-- means 8am in Rio de Janeiro (UTC-3 hours) -->
<time datetime="08:00+03:00"> <!-- means 8am in Madagascar (UTC+3 hours) -->

Durations:
<time datetime="P2D"> <!-- means a duration of 2 days -->
<time datetime="PT15H10M"> <!-- means a duration of 15 hours and 10 minutes -->  

Global Attributes

تگ <time> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <time> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <time>

اکثر مرورگرها تگ <time> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

time{
 display: inline;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس