تگ var در html

از تگ var برای تعریف یک متغیر در برنامه نویسی یا عبارت ریاضی استفاده می شود. محتوای تگ <var> معمولا به صورت مورب ( italic ) نمایش داده می شود. اغلب تگ <var> با تگ‌های <code> و <pre> نیز ترکیب می‌شود.

نحوه استفاده از تگ <var>

فرض کنید قرار است یک در خصوص یک معادله ریاضی توضیح دهید، در این صورت متغیرها را درون تگ <var> قرار می‌دهید.

<p>The area of a triangle is: 1/2 x <var>b</var> x <var>h</var>, where <var>b</var> is the base, and <var>h</var> is the vertical height.</p>
 

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <var>

تگ var می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <var> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <var> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <var>

اکثر مرورگرها تگ <var> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

var{
  display: inline;
  font-style: italic;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس