تگ template در html

از تگ template برای پنهان کردن بخشی از محتوای صفحه که قرار است تحت شرایط خاصی نمایش داده شوند استفاده می‌شود.

نحوه استفاده از تگ <template>

محتوای تگ <template> را می‌توان تحت شرایط مورد نظر خد از طریق جاوا اسکریپت نمایش داد.

<button onclick="showContent()">Show hidden content</button>

<template>
  <h2>Flower</h2>
  <img src="img_white_flower.jpg" width="214" height="204">
</template>

<script>
function showContent() {
  var temp = document.getElementsByTagName("template")[0];
  var clon = temp.content.cloneNode(true);
  document.body.appendChild(clon);
}
</script>  

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <template>

تگ template می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <template> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <template>

اکثر مرورگرها تگ <template> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

template{
  display: none;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس