تگ html در html

تگ html ریشه یک سند HTML را نشان می دهد. تگ <html> عنصر والد یا Container تمام عناصر دیگر (به غیر از تگ <!DOCTYPE> ) در سند فعلی است. یکی از ویژگی‌های ضروری این تگ، Attribute یا ویژگی lang به جهت اعلام زبان مورد استفاده در سند به مرورگرها و موتورهای جستجوگر است.

نحوه استفاده از تگ <html>

تگ <html> یکی از عناصر ضروری در یک سند html است که به طور معمول با ویژگی‌های dir و lang قرار داده می‌شود. جایگاه این تگ پس از تگ <!DOCTYPE> بوده و تمامی عناصر دیگر صفحه داخل تگ <html> قرار می‌گیرند.

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa-IR" dir="rtl">
	<head>
  		<title>همگام وب</title>
	</head>
	<body>
		<!-- Other HTML Tags -->
	</body>
</html>

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ <html>

تگ html می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که برخی از این ویژگی‌های ضروری و برخی دیگر اختیاری هستند.

Global Attributes

تگ <html> از Global Attributes پشتیبانی می کند.

lang

ویژگی lang زبان محتوای سند یا یک المنت را مشخص می کند. مثال های رایج عبارتند از en برای انگلیسی، es برای اسپانیایی، fr برای فرانسوی. برای مشخص کردن زبان فارسی می‌توانید از fa یا fa-IR استفاده کنید.

dir

ویژگی dir جهت متن ( direction ) محتوای سند یا یک تگ را مشخص می کند.

left to right یا چپ به راست ( پیشفرض )ltr
right to left یا راست به چپrtl
توسط مرورگر تشخیص داده می‌شودauto

xmlns

اساسا، هر عنصر (یا ویژگی) در XML به یک namespace تعلق دارد، در واقع این راهی است برای “واجد شرایط کردن” نام عنصر. ویژگی xmlns فضای نام xml را برای یک سند مشخص می کند. استفاده از این ویژگی در XHTML ضروری بوده، اما در HTML 4.01 نامعتبر و در HTML5 اختیاری است.

<!DOCTYPE html  html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="fa-IR" dir="rtl" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<head>
  		<title>همگام وب</title>
	</head>
	<body>
		<!-- Other HTML Tags -->
	</body>
</html>

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <html>

اکثر مرورگرها عنصر <html> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

html{
  display: block;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس