تگ div در html

تگ div مخفف division است و برای تعریف یک بخش از سند یا یک المنت استفاده می‌شود. هر نوع المنتی می‌تواند درون تگ <div> قرار بگیرد.

نحوه استفاده از تگ <div>

اغلب از تگ <div> برای گروه بندی عناصر داخل یک صفحه استفاده می‌شود.

<div class="paragraphs">
	<p>paragraph text 1.</p> 
	<p>paragraph text 1.</p>  
</div> 

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ <div>

تگ div می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <div> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <div> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ div

اکثر مرورگرها تگ <div> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

div{
  display: block;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس