تگ span در html

تگ span برای تعریف یک بخش از سند یا یک المنت یا قسمتی از متن استفاده می‌شود.

نحوه استفاده از تگ <span>

اغلب از تگ <span> برای ایجاد ظاهری متفاوت برای بخشی از متن داخل یک پاراگراف یا صفحه استفاده می‌شود.

<p class="paragraphs">paragraph <span>text</span> 1</p> 

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ <span>

تگ span می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <span> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <span> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ span

اکثر مرورگرها تگ <span> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

span{
  display: inline;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس