تگ header در html

معمولا از تگ header برای تعریف سربرگ یا سرصفحه یک استفاده می‌شود. به طور معمول از این تگ برای سربرگ سایت استفاده می‌شود اما شما می‌توانید در بخش‌های دیگر نیز از این المنت استفاده کنید. برای مثال برای سربرگ یک المنت به جای استفاده از تگ <div> می‌توانید از تگ <header> استفاده کنید.

نحوه استفاده از تگ <header>

اغلب از تگ <header> برای تعریف سربرگ یک سایت استفاده می‌شود اما می‌توانید چندین تگ <header> در سایت خود داشته باشید. توجه داشته باشید نباید از این تگ داخل <footer> یا <address> استفاده کرد.

<article>
 <header>
  <h1>Post Name</h1>
  <p>Author</p>
  <p>Categories</p>
 </header>
 <p>Lorem Ipsum dolor set amet....</p>
</article> 

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ <header>

تگ header می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <header> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <header> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ header

اکثر مرورگرها تگ <header> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

header{
 display: block;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس