تگ footer در html

معمولا از تگ footer برای تعریف پابرگ سایت استفاده می‌شود. همچنین شما می‌توانید از این تگ برای یک بخش از صفحه نیز استفاده کنید.

نحوه استفاده از تگ <footer>

اغلب از تگ <footer> برای تعریف پابرگ یک سایت استفاده می‌شود اما می‌توانید چندین تگ <footer> در سایت خود داشته باشید.

<footer>
  <p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p>
  <p>Copyright 2023</p>
</footer>  

attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ <footer>

تگ footer می‌تواند دارای چندین ویژگی یا attribute باشد که استفاده از این ویژگی‌ها اختیاری است.

Global Attributes

تگ <footer> از Global Attributes در HTML پشتیبانی می کند.

Event Attributes

تگ <footer> از Event Attributes in HTML در HTML پشتیبانی می کند.

ویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ footer

اکثر مرورگرها تگ <footer> را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش می دهند:

footer{
  display: block;
}

آموزش خصوصی طراحی سایت و وردپرس به صورت آنلاین

پروژه محور - ارتباط مستقیم با مدرس