برنامه نویسی

تگ details در html

تگ details یک عنصر با قابلیت جمع شدن (collapsible) است. این تگ به صورت پیشفرض یک بخش از اطلاعات را به غیر از عنوان مخفی می‌کند، زمانی که کاربر روی عنوان که با تگ <summary> تعریف می‌شود کلیک می‌کند، بخش مخفی شده نمایش داده می‌شود.نحوه استفاده از تگ <details>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ […]

تگ summary در html

تگ summary یک عنصر با قابلیت جمع شدن (collapsible) است. این تگ به صورت پیشفرض یک بخش از اطلاعات مخفی شده(عنوان) را نمایش می‌دهد، زمانی که کاربر روی عنوان کلیک می‌کند، بخش مخفی شده نمایش داده می‌شود.نحوه استفاده از تگ <summary>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ <summary>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ summary […]

تگ dialog در html

از تگ dialog برای تعریف یک باکس یا مودال استفاده می‌شود. تگ <dialog> در HTML5 معرفی شده است و می‌تواند عناصری مانند متن، دکمه‌ها، لینک‌ها و فرم‌ها را درون خود قرار دهد. با استفاده از ویژگی open می‌توانید تعیین کنید که آیا پنجره باید به صورت پیشفرض باز یا بسته باشد.نحوه استفاده از تگ <dialog>attribute […]

تگ aside در html

از تگ aside برای تعریف یک محتوای فرعی یا مستقل از محتوای اصلی ( مثال تگ <main> یا تگ <article> ) در صفحه استفاده می‌شود. در واقع محتوایی که داخل تگ <aside> قرار می‌گیرند شامل محتوای جانبی، مرتبط یا یا مواردی که نیاز به توجه کمتری از سوی کاربر دارند استفاده می‌شود.نحوه استفاده از تگ […]

تگ article در html

از تگ article برای تعریف یک محتوای مستقل و مجزا مانند مقالات وبلاگی یا اخبار و دیگر موارد مشابه استفاده می‌شود. مشابه تگ <section> زمانی که از تگ <article> استفاده می‌کنید حتما باید درون تگ از یک عنوان <h1> تا <h6> استفاده کنید.نحوه استفاده از تگ <article>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ <article>Global AttributesEvent […]

تگ section در html

از تگ section برای تعریف یک بخش مستقل و قابل تفکیک از محتوا در یک صفحه استفاده می‌شود. برای مثال اگر قصد تقسیم بندی محتوای صفحه به بخش‌های مستقل را دارید استفاده از تگ <section> می‌تواند مفید باشد. این تگ می‌تواند شامل محتوای متنی، تصویر، ویدیو، جدول، فرم و سایر المان‌های HTML باشد. نحوه استفاده […]

تگ main در html

از تگ main در زبان HTML برای تعریف محتوای اصلی یک صفحه استفاده می‌شود. تگ <main> باید در داخل تگ <body> قرار بگیرد و بهتر است محتوای اصلی صفحه خود را درون این تگ قرار دهید. <main> معمولا بخش اصلی و مهم صفحه را تعیین کند. این بخش می‌تواند شامل عناصری مانند متن، تصاویر، ویدیوها، […]

تگ footer در html

معمولا از تگ footer برای تعریف پابرگ سایت استفاده می‌شود. همچنین شما می‌توانید از این تگ برای یک بخش از صفحه نیز استفاده کنید.نحوه استفاده از تگ <footer>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ <footer>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ footer نحوه استفاده از تگ <footer>↑ اغلب از تگ <footer> برای تعریف پابرگ یک […]

تگ header در html

معمولا از تگ header برای تعریف سربرگ یا سرصفحه یک استفاده می‌شود. به طور معمول از این تگ برای سربرگ سایت استفاده می‌شود اما شما می‌توانید در بخش‌های دیگر نیز از این المنت استفاده کنید. برای مثال برای سربرگ یک المنت به جای استفاده از تگ <div> می‌توانید از تگ <header> استفاده کنید.نحوه استفاده از […]

تگ span در html

تگ span برای تعریف یک بخش از سند یا یک المنت یا قسمتی از متن استفاده می‌شود. نحوه استفاده از تگ <span>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ <span>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ span نحوه استفاده از تگ <span>↑ اغلب از تگ <span> برای ایجاد ظاهری متفاوت برای بخشی از متن داخل یک […]

تگ div در html

تگ div مخفف division است و برای تعریف یک بخش از سند یا یک المنت استفاده می‌شود. هر نوع المنتی می‌تواند درون تگ <div> قرار بگیرد.نحوه استفاده از تگ <div>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ <div>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ div نحوه استفاده از تگ <div>↑ اغلب از تگ <div> برای گروه […]

تگ cite در html

اغلب از تگ cite ( به معنی ‘صاحب گفتن ) برای تعریف صاحب نقل قول یا منبع نقل قول استفاده می‌شود، این تگ می‌تواند داخل تگ <blockquote> استفاده شود و مقدار آن برابر با منبع نقل یا صاحب نقل باشد.نحوه استفاده از تگ <cite>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <cite>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض […]