Html Links Tags

تگ a در html

از تگ <a> یا Anchor برای پیوند یا لینک دهی به یک صفحه یا فایل در همان صفحه یا صفحات دیگر استفاده می‌شود، تگ a دارای یک Attribute یا ویژگی ضروری به نام href است که مسیر یا پیوند صفحه یا فایل مورد نظر در این ویژگی قرار می‌گیرد. به طور معمول این تگ در […]

تگ nav در html

تگ <nav> یا Navigation یکی از عناصر معنایی در html است و مجموعه ای از پیوندهای ناوبری را تعریف می کند. پیوندهای موجود در تگ nav ممکن است به صفحات دیگر یا بخش‌های مختلف همان صفحه اشاره داشته باشند. نمونه‌های رایج استفاده از <nav> منوها، جداول و فهرست‌ها هستند.attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های […]

تگ link در html

تگ link از نوع void element است که برای ایجاد ارتباط با فایل‌هایی مانند فایل‌های استایل، فونت، فایل‌های آیکون و… استفاده می‌شود. به طور کلی تگ <link> رابطه‌ای بین سند جاری منبع خارجی(external) را تعریف می‌کند.نحوه استفاده از تگ <link>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <link>hrefhreflangcrossoriginmediareferrerpolicyrelsizestitletypeGlobal AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <link> نحوه […]