Html Media Tags

تگ area در html

تگ area زیرمجموعه <map> است که مناطق قابل کلیک را در نقشه تصویر مشخص می کند. این تگ برای تعریف یک منطقه قابل کلیک در یک نقشه تصویری استفاده می‌شود.نحوه استفاده از تگ <area>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <area>coordsshapealthrefhreflangdownloadmediareferrerpolicyreltargettypeGlobal AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <area> نحوه استفاده از تگ <area>↑ توجه: ویژگی […]

تگ map در html

تگ map برای تعریف تصویر یک نقشه استفاده می شود، تصویری با مناطق قابل کلیک است. تگ <map> معمولا با تگ img ترکیب شده و با استفاده از ویژگی‌های name و usemap با تگ img مرتبط می‌شود.نحوه استفاده از تگ <map>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <map>nameGlobal AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <map> […]

تگ img در html

از تگ img برای فراخوانی یک تصویر در صفحه HTML استفاده می شود. از نظر فنی تصاویر در یک صفحه وب درج نمی‌شوند بلکه از طریق تگ <img> به صفحه مورد نظر پیوند داده می‌شوند. برای لینک کردن تصویر به یک صفحه دیگر می‌توانید از این تگ را داخل تگ <a> قرار دهید.نحوه استفاده از […]

تگ track در html

از تگ track اغلب برای نمایش زیرنویس یا ترجمه یا راهنمای یک ویدیو یا فایل صوتی استفاده می‌شود. تگ <track> در واقع زیرمجموعه تگ‌های <audio> و <video> است.نحوه استفاده از تگ <track>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <track>srcsrclangkindlabeldefaultGlobal AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <track> نحوه استفاده از تگ <track>↑ محتوای متنی که درون […]

تگ canvas در html

تگ canvas یکی دیگر از تگ‌های html است که به شما اجازه می‌دهد تا با استفاده از جاوااسکریپت اشکال و طرح‌های گرافیکی ساده و پیچیده را در صفحات وب خود ایجاد کنید. مزیت استفاده از تگ <canvas> قابلیت اعمال تغییرات گسترده بر روی طرح‌های گرافیکی است.نحوه استفاده از تگ <canvas>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در […]

تگ source در html

تگ source برای تعیین فرمت و ادرس رسانه برای عناصری مانند <video>، <audio> و <picture> استفاده می شود.نحوه استفاده از تگ <audio>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <source>srcsrcsetsizestypeGlobal AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <source> ↑ تگ <source> به شما امکان می دهد فایل‌های رسانه‌ای را با فرمت‌های مختلف قرار دهید تا در تمامی […]

تگ video در html

تگ video برای قرار دادن محتوای ویدیویی در یک صفحه است، تگ <video> حاوی یک یا چند تگ <source> با فرمت‌های صوتی مختلف است که مرورگر اولین فرمتی را که پشتیبانی می کند در نظر می‌گیرد.نحوه استفاده از تگ <video>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <video>srccontrolsautoplaymutedlooppreloadposterheight و widthGlobal AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ […]

تگ audio در html

تگ audio برای قرار دادن محتوای صوتی در یک صفحه است، تگ <audio> حاوی یک یا چند تگ <source> با فرمت‌های صوتی مختلف است که مرورگر اولین فرمتی را که پشتیبانی می کند در نظر می‌گیرد.نحوه استفاده از تگ <audio>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <audio>srccontrolsautoplaymutedlooppreloadGlobal AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <audio> نحوه […]