HTML

تگ dfn در html

تگ dfn مخفف definition است و اصطلاحی را مشخص می کند که قرار است در محتوا تعریف شود. محتوای تگ <dfn> به صورت مورد (italic) نمایش داده می‌شود.نحوه استفاده از تگ <dfn>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <dfn>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <dfn> نحوه استفاده از تگ <dfn>↑ اغلب تگ <dfn> با […]

تگ abbr در html

تگ abbr یا abbreviation برای کلماتی مخفف مانند DR, Html, CSS استفاده می‌شود، عبارت کامل کلمه مخفف در ویژگی title قرار داده می‌شود. نحوه استفاده از تگ <abbr>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <abbr>titleGlobal AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <abbr> نحوه استفاده از تگ <abbr>↑ زمانی که از تگ abbr برای تعریف یک […]

تگ del در html

تگ del یا delete متنی را تعریف می کند که از یک سند حذف شده است. برای متن‌هایی که تعریف آنها دیگر صحیح نیست باید از تگ <s> استفاده کنید.نحوه استفاده از تگ <del>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <del>citedatetimeGlobal AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <del> نحوه استفاده از تگ <del>↑ ساختار ظاهری […]

تگ ins در html

تگ ins مخفف insert بوده و متن درج شده در یک سند را تعریف می کند. اگر قصد دارید زیر بخشی از متن خود خط بکشید می‌توانید از تگ <ins> استفاده کنید.نحوه استفاده از تگ <ins>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <ins>citedatetimeGlobal AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <ins> نحوه استفاده از تگ <ins>↑ […]

تگ strong در html

تگ strong برای تعریف متن با اهمیت زیاد و ارزش بالا استفاده می شود، متن داخل تگ به صورت برجسته (ضخیم) نمایش داده می‌شود. تگ <strong> از لحاظ ظاهری کاملا مشابه تگ <b> است اما از ارزش بیشتری برخوردار است. نحوه استفاده از تگ <strong>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <strong>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری […]

تگ b در html

تگ b یا Bold برای ضخامت متن استفاده می‌شود، تگ <b> دارای اهمیت و ارزش سئو نبوده و صرفا جنبه ظاهری دارد.نحوه استفاده از تگ <b>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <b>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <b> نحوه استفاده از تگ <b>↑ با استفاده از تگ b می‌توانید بخشی از متن خود […]

تگ sub در html

تگ sub یا subscript (زیرنویس) مقداری پایین‌تر از حالت معمول متن و اغلب با اندازه فونت کوچکتر نمایش داده می‌شود. متن زیرنویس را می توان برای فرمول های شیمیایی مانند H2O استفاده کرد.نحوه استفاده از تگ <sub>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <sub>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <sub> نحوه استفاده از تگ […]

تگ small در html

تگ small برای تعریف متنی با اندازه کوچکتر از متن معمول استفاده می‌شود، اغلب از تگ <small> برای نمایش کلمات کم اهمیت‌تر استفاده می‌شود.نحوه استفاده از تگ <small>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <small>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <mark> نحوه استفاده از تگ <small>↑ در مثال زیر پاراگراف دوم با تگ <small> […]

تگ sup در html

تگ sup یا superscript (بالانویس) مقداری بالاتر از حالت معمول متن و اغلب با اندازه فونت کوچکتر نمایش داده می‌شود. تگ <sup> را می‌توان برای منبع دادن یا توان نیز استفاده کرد، برای مثال WWW[1].نحوه استفاده از تگ <sup>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <sup>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <sup> نحوه استفاده […]

تگ mark در html

تگ mark برای تعریف یک متن علامت‌گذاری شده یا هایلایت شده استفاده می‌شود، اغلب کلمات یا جملات مهم و با همیت صفحه درون این تگ قرار می‌گیرند.نحوه استفاده از تگ <mark>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <mark>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <mark> نحوه استفاده از تگ <mark>↑ در پاراگراف زیر یکی از […]

تگ u در html

از تگ u یا Unarticulated برای نمایش متنی با سبک متفاوت از متن معمولی (زبان چینی) یا کلماتی که املایی ندارند استفاده می‌شود. تگ <u> از لحاظ ظاهری مشابه تگ <i> بوده اما از اهمیت کمتری برخوردار است. لازم به ذکر است این تگ در HTML4 به معنای Underline بوده که در HTML5 از لحاظ […]

تگ address در html

تگ address برای تعریف اطلاعات تماس در یک صفحه html است. محتوای تگ <address> می‌تواند اطلاعاتی از جمله ایمیل، وب‌سایت، آدرس، شماره تلفن، لینک‌های صفحات اجتماعی و غیره باشد.نحوه استفاده از تگ <address>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <address>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <address> نحوه استفاده از تگ <address>↑ محتوای تگ address […]