HTML

تگ blockquote در html

از تگ blockquote برای قرار دادن نقل قول‌های بلند که بعضا شامل یک یا چند پاراگراف می‌شوند استفاده می‌شود. زمانی که از تگ <blockquote> استفاده می‌کنید در یک حاشیه 40px ( margin ) در جهت RTL به سمت راست و در جهت LTR به سمت چپ بلوک اضافه می‌شود.نحوه استفاده از تگ <blockquote>attribute یا ویژگی‌های […]

تگ i در html

تگ i یا italic بخشی از متن به صورت مورب نمایش می‌دهد. تگ <i> دارای اهمیت و ارزش سئو نبوده و صرفا جنبه ظاهری دارد.نحوه استفاده از تگ <i>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <i>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <i> نحوه استفاده از تگ <i>↑ با استفاده از تگ <i> می‌توانید بخشی […]

تگ em در html

تگ em یا emphasize برای تعریف یک متن تاکید شده استفاده می شود. تگ <em> بخشی از متن را به صورت مورب نشان می‌دهد و از لحاظ ظاهری کاملا مشابه تگ <i> است اما از ارزش بیشتری برخوردار است. نحوه استفاده از تگ <em>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <em>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض […]

تگ pre در html

تگ pre یا preformatted برای تعریف یک متن از پیش تعریف شده استفاده می‌شود. تگ <pre> از تگ‌های block و تمام عرض بوده که تمامی فاصله‌ها و شکستگی‌های خط ( Break line ) بدون استفاده از تگ <br> را حفظ می‌کند درواقع متن همانطور که در فایل HTML نوشته شده است نمایش داده می‌شود.نحوه استفاده […]

تگ code در html

از تگ code برای تعریف یک قطعه کد استفاده می شود. محتوای تگ <code> به صورت پیش‌فرض با فونت monospace نمایش داده می شود.نحوه استفاده از تگ <code>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <code>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <code> نحوه استفاده از تگ <code>↑ فرض کنید قرار است راجع به پراپرتی یک […]

تگ s در html

تگ s یا Strikethrough برای تعریف متنی که دیگر صحیح یا دقیق یا مرتبط نیست استفاده می‌شود، توجه داشته باشید نباید از تگ <s> برای یک متن حذف شده استفاده کرد بهتر است برای متون یا کلمات حذف شده از تگ <del> استفاده کنید. نحوه استفاده از تگ <s>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های […]

تگ q در html

از تگ q برای تعریف یک نقل قول کوتاه در یک پاراگراف استفاده می‌شود. به صورت پیش فرض علامت نقل قول توسط مرورگر به ابتدا و انتهای متن اضافه می‌شوند. توجه داشته باشید <q> برای نقل قول‌های کوتاه است برای تعریف یک نقل قول بلند که گاها شامل چند پاراگراف خواهد شد از <blockqoute> استفاده […]

تگ kbd در html

تگ kbd یا keyboard برای تعریف ورودی صفحه کلید استفاده می شود. محتوای تگ <kbd> به صورت پیش‌فرض با فونت monospace نمایش داده می شود.نحوه استفاده از تگ <kbd>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <kbd>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <kbd> نحوه استفاده از تگ <kbd>↑ فرض کنید قرار است به کاربر بگویید […]

تگ bdi در html

تگ bdi مخفف Bi-Directional Isolation و مشابه تگ قدیمی <bdo> است که برای تعریف یک متن که جهت آن خلاف جهت زبان فعلی صفحه باشد استفاده می‌شود. برای مثال ممکن است در پاراگراف خود که به زبان فارسی است بخشی از جمله به زبان انگلیسی باشد در این حالت می‌‌توانید از تگ <bdi> برای بخش […]

تگ bdo در html

تگ bdo مخفف Bi-Directional Override است و برای نادیده گرفتن جهت متن فعلی استفاده می شود. به عبارت دیگر، تگ <bdo> به شما اجازه می‌دهد که جهت متن را از راست به چپ یا از چپ به راست تغییر دهید. با توجه به اینکه این تگ ممکن است باعث بروز مشکلات غیر منتظره در رندر […]

تگ time در html

تگ time یک زمان (ساعت) یا تاریخ خاص را تعریف می کند. اضافه شدن ویژگی datetime به این تگ برای مرورگرها و موتورهای جستجو کاربردی است.نحوه استفاده از تگ <time>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <time>datetimeGlobal AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری پیشفرض در تگ <time> نحوه استفاده از تگ <time>↑ در پاراگراف زیر ساعت‌ها با تگ […]

تگ var در html

از تگ var برای تعریف یک متغیر در برنامه نویسی یا عبارت ریاضی استفاده می شود. محتوای تگ <var> معمولا به صورت مورب ( italic ) نمایش داده می شود. اغلب تگ <var> با تگ‌های <code> و <pre> نیز ترکیب می‌شود.نحوه استفاده از تگ <var>attribute یا ویژگی‌های قابل استفاده در تگ‌های <var>Global AttributesEvent Attributesویژگی‌های ظاهری […]